bouwvergunning

bouwvergunning: 10 praktische tips & nuttige informatie

1

Procedure

De procedure met betrekking tot een bouwvergunning zit niet erg lastig in elkaar, maar het is wel van belang dat deze op de juiste manier gevolgd wordt. Op die manier kun je ervoor zorgen dat de kans op het ontvangen van de bouwvergunning het grootst is, waardoor je bijvoorbeeld de dakkapel of de veranda kan laten maken. Door de procedure te volgen krijg je later tevens niet te maken met mogelijke problemen op dit gebied, waardoor je met een gerust hart aan de slag kunt met de woning of een onderdeel hiervan.

Bouwvergunning aanvragen

De eerste stap binnen de procedure van de bouwvergunning is natuurlijk het aanvragen hiervan. Pas wanneer je de aanvraag doet breng je de gemeente eigenlijk op de hoogte van de wens om bijvoorbeeld een dakkapel te laten plaatsen. Zodra je de aanvraag bij de gemeente doet zal de procedure gestart worden en zal het een aantal weken duren voordat je hoort of je kunt starten. Voor de gemeente bestaan er regels met betrekking tot de termijn waarop er een beslissing genomen dient te worden. Voor lichte bouwvergunningen gaat het om maximaal 6 weken. Wanneer het gaat om een reguliere bouwvergunning in één keer is het 12 weken en een aanvraag in 2 fasen biedt de ruimte aan 24 weken.

Eventueel bezwaar

Wanneer je de procedure voor de bouwvergunning gestart bent door een aanvraag te doen, hebben ook andere belanghebbenden de mogelijkheid om eventueel bezwaar aan te tekenen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om uw buren, aangezien zij mogelijk last kunnen hebben van uw plannen. Wanneer dit niet het geval is zal de procedure over het algemeen snel afgerond zijn en kunt u gaan genieten van de dakkapel of andere verbouwing aan uw woning waarvoor u een bouwvergunning nodig heeft.

Aan- of uitbouw

Met een bouwvergunning voor een aanbouw of uitbouw kun je met een gerust hart aan de slag gaan. Je hebt voor deze bouwwerkzaamheden een bouwvergunning nodig vanwege het feit dat je de uitstraling van uw woning op deze manier kunt gaan veranderen. Bovendien kan het zo zijn dat anderen hinder zullen ondervinden van uw plannen. De bouwvergunning voor de aanbouw of uitbouw dient u aan te vragen bij de gemeente, waardoor bijvoorbeeld ook de buren de mogelijkheid krijgen om protest aan te tekenen.

Voorwaarden bouwvergunning

Om een bouwvergunning voor een aanbouw of uitbouw te krijgen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aangezien de vergunning in dit geval noodzakelijk is zal u in principe altijd een aanvraag moeten doen bij de gemeente. Om die reden hoeft u zelf in principe niet te kijken naar de verschillende voorwaarden. Zodra u een aanvraag doet zal de gemeente namelijk kijken of u voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de bouwvergunning. U krijgt de bouwvergunning voor de aanbouw of uitbouw dus alleen wanneer u inderdaad aan de gestelde voorwaarden voldoet en verder niemand protest aantekent.

Bouwvergunning aanvragen

Het aanvragen van een bouwvergunning voor een aanbouw of uitbouw is op zich niet moeilijk. U dient de aanvraag te doen  bij de gemeente, die vervolgens voor u zal kijken of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u de aanvraag heeft gedaan en de gemeente uw plannen goed heeft gekeurd zal uw aanvraag voor een vergunning in een lokaal nieuwsblad worden geplaatst. Zo wordt het voor iedereen duidelijk dat u graag wilt gaan verbouwen. Andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen uw bouwvergunning voor de aanbouw of uitbouw, waardoor het na die periode duidelijk is dat er geen obstakels meer in de weg staan.

Bouwvergunning kas

U heeft in verschillende gevallen een bouwvergunning voor een kas nodig. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden gesteld, waardoor het interessant is om daar eens goed naar te kijken. Wanneer de kas maximaal een meter hoog is en een oppervlakte kent van maximaal 2 vierkante meter is het niet nodig om een bouwvergunning voor de kas aan te vragen. Wanneer het gaat om een groter exemplaar is dit wel van belang, waardoor u zich tot de gemeente dient te wenden.

Lichte bouwvergunning voor een kas

U heeft een lichte bouwvergunning voor de kas nodig wanneer uw kas maximaal 3 meter hoog wordt en niet groter dan 5 vierkante meter. Daarnaast dient u er altijd voor te zorgen dat niet meer dan de helft van het oppervlak van uw tuin bebouwt. Dit is niet toegestaan, waardoor u in dat geval de vergunning in ieder geval niet zal krijgen, ongeacht de grootte van de kas die u graag neer wilt gaan zetten. Daarnaast kan het zijn dat u in combinatie met de lichte bouwvergunning voor een kas bijvoorbeeld een kapvergunning nodig heeft wanneer er momenteel een boom in uw tuin staat.

Reguliere bouwvergunning voor een kas

Tenslotte is er in bepaalde gevallen een reguliere bouwvergunning voor een kas nodig. Uiteraard gaat het dan om de meest grote exemplaren, waardoor dit niet snel het geval zal zijn. Toch kan het zijn dat u graag een kas neer wilt zetten die hoger dan 3 meter is, of meer dan 5 vierkante meter groot is. Uiteraard is het daarnaast van belang dat uw kas niet zal vallen onder de regels met betrekking tot het beschermd dorps- of stadsgezicht. In dat geval zijn er weer andere voorwaarden verbonden aan de bouwvergunning voor de kas die u wilt gaan plaatsen.

Bouwvergunning serre

Een bouwvergunning voor een serre is in veel gevallen niet nodig. Dit komt door het feit dat het ministerie van VROM een aantal voorwaarden heeft opgesteld. Wanneer uw serre aan deze voorwaarden zal voldoen zal er geen sprake zijn van overlast voor anderen, waardoor het niet nodig is om u tot de gemeente te richten en een aanvraag te doen. Ook zonder bouwvergunning voor de serre mag u de bouw starten en kunt u op die manier gaan genieten van uw serre.

Voldoen aan de voorwaarden

Een bouwvergunning voor een serre is aan de andere kant wel nodig wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet. U kunt hierbij denken aan voorwaarden die bijvoorbeeld stellen dat de serre aan een bestaande woning dient te worden gebouwd en dat deze op de grond moet staan. Verder dient er voldoende ruimte te zijn tussen uw serre en het dichtstbijzijnde openbaar groen. Verder dient u rekening te houden met de maximale hoogte en het feit dat niet meer dan de helft van uw achtererf bebouwd mag worden. Voor de voorwaarden met betrekking tot de bouwvergunning tot de serre kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot uw gemeente, zodat u precies weet wat er wel en niet mogelijk is.

Aanvraag doen bij de gemeente

Wanneer u een bouwvergunning voor de serre nodig heeft kunt u zich richten tot de gemeente. U kunt hier een lichte of reguliere aanvraag doen, die 6 tot 12 (of maximaal 24) weken aan tijd zal vragen. Zo hebben anderen belanghebbenden bijvoorbeeld de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen die u graag wilt gaan realiseren. Wanneer de bouwvergunning voor de serre aan u verleend wordt kunt u gaan starten met de bouw en zo gaan genieten van uw serre.

Bouwvergunning veranda

Een bouwvergunning voor een veranda is over het algemeen niet nodig. Dit komt door het feit dat het gaat om een onderdeel van uw tuin, waarbij er over het algemeen geen sprake zal zijn van overlast voor eventuele andere belanghebbenden. Anders dan bij bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel is het dus ook veel minder noodzakelijk om de buren om hun mening te vragen door ze de kans te geven bezwaar aan te tekenen. Een bouwvergunning voor een veranda is wat dat betreft dus ook meer iets uit het verleden.

Geen bouwvergunning nodig

Een bouwvergunning voor een veranda is over het algemeen dus niet nodig. Dit komt ook door het feit dat de veranda over het algemeen niet snel hoger zal zijn dan 2,5 meter. Tot deze hoogte bent u in principe vrij om zaken binnen uw tuin te plaatsen, aangezien mensen daar niet snel last van zullen hebben. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat u niet te maken heeft met een beschermd dorps- of stadsgezicht. In dat geval zal een bouwvergunning voor een veranda veel eerder nodig zijn, aangezien er dan natuurlijk meerdere belanghebbenden zijn en het de bedoeling is dat u daar ook rekening mee houdt.

Contact met de gemeente

Om zekerheid te krijgen met betrekking tot de bouwvergunning voor een veranda is het in ieder geval altijd goed om even contact op te nemen met de gemeente. In de meeste gevallen zullen zij u vertellen dat het niet nodig is om een aanvraag te doen. Desalniettemin zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen te vinden, waardoor het goed is om er toch even naar te vragen bij uw gemeente, zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan. De duidelijkheid met betrekking tot de bouwvergunning voor de veranda kost u over het algemeen maar weinig tijd, waardoor het een simpele, maar interessante investering van uw tijd is.

Kosten bouwvergunning

De kosten van een bouwvergunning hangen af van het bedrag dat de gemeente hiervoor rekent. Net als bij een aantal andere kosten die u kunt maken wanneer u gebruik maakt van de diensten van de gemeente zijn ze vrij om het bedrag hiervoor te bepalen. Over het algemeen kiezen de meeste gemeenten ervoor om een bepaald percentage van de totale bouwkosten te rekenen als leges voor het afgeven van de bouwvergunning. De kosten van de bouwvergunning kunnen op die manier sterk verschillen per gemeente, waardoor het altijd goed is om daar even contact over op te nemen.

Leges betalen

De kosten van een bouwvergunning worden als leges berekend. Over het algemeen gaat het daarbij om 1-4% van de kosten van de bouw als geheel. Desalniettemin kan het zijn dat de gemeente van dit percentage afwijkt, waardoor het altijd goed is om het nog even na te vragen. De Vereniging Eigen Huis is het overigens al jaren sterk oneens met deze grote verschillen. Zij pleiten voor een richtlijn met betrekking tot de kosten van een bouwvergunning. Op die manier zou het veel beter duidelijk worden wat het moet kosten om een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente.

Algemene middelen

De kosten van een bouwvergunning verschillen daarnaast vanwege het feit dat niet iedere gemeente alle kosten doorberekend aan de aanvrager. Zo komt het regelmatig voor dat de overhead kosten van de aanvraag worden betaald met geld uit de algemene middelen. Dit zijn de belastinginkomsten, waardoor als het ware iedereen meebetaalt aan het uitgeven van een bouwvergunning. Andere gemeenten hebben ervoor gekozen om ook de overheadkosten bij de aanvrager in rekening te brengen, waardoor de aanvraag daar duurder zal zijn. De kosten van de bouwvergunning zijn om die reden dan ook lastig te schatten en sterk afhankelijk van de plaats waar u woont.

Vergunning dakkapel

Een bouwvergunning voor een dakkapel is in lang niet alle gevallen nodig. Zo is het goed mogelijk dat u een dakkapel mag plaatsen, zonder dat u hiervoor een aanvraag doet bij de gemeente en op die manier de procedure in gang zet. Uiteraard dient de dakkapel dan wel aan een aantal verschillende voorwaarden te voldoen, waardoor het goed is om hier uitgebreid naar te kijken. Wanneer u wel een bouwvergunning voor de dakkapel nodig heeft kunt u dit over het algemeen overlaten aan een professioneel bedrijf dat de dakkapel voor u zal plaatsen.

Zonder vergunning plaatsen

Er is geen bouwvergunning voor uw dakkapel nodig wanneer deze bijvoorbeeld een plat dak heeft en vanaf de voet niet hoger is dan 1,75 meter. Verder dient de dakkapel aan de achter- of zijkant van uw woning te worden geplaatst en zijn er regels verbonden aan de plaatsing op het dak zelf. Tevens dient de woning op een woning met permanente bewoning te worden gebouwd en dient er naast de dakkapel voldoende ruimte te zijn op het dak. Om erachter te komen of u een bouwvergunning voor de dakkapel nodig heeft is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw gemeente.

Uit handen geven

De bouwvergunning voor de dakkapel hoeft u in veel gevallen helemaal niet zelf aan te vragen. U kunt er namelijk voor kiezen om dit te laten doen door de partij die de dakkapel voor u zal realiseren. Deze bedrijven weten over het algemeen precies wat er dient te gebeuren, waardoor ze u hier op een uitstekende manier bij van dienst kunnen zijn en dat graag doen. Zo kunt u de bouwvergunning voor de dakkapel heel gemakkelijk uit handen geven en heeft u hier verder zelf geen omkijken naar.

Vergunning dakraam

In bepaalde gevallen heeft u een bouwvergunning voor een dakraam nodig. Dit kan te maken hebben met een aantal factoren, waardoor het verstandig is om hier in ieder geval goed naar te kijken wanneer u van plan bent een dakraam toe te voegen. Voor u zijn de voordelen wellicht evident, maar het kan goed zijn dan anderen hier om een bepaalde redenen toch anders over denken. Kijkt u daarom goed of u een bouwvergunning voor een dakraam nodig heeft voordat u in zee gaat met een aannemer, of vraag die partij dit voor u uit te zoeken.

Grootte van het dakraam

Of u een bouwvergunning voor een dakraam nodig heeft hangt allereerst af van de grootte van uw dakraam. Het is lastig om hier een exacte maat voor te geven, maar u kunt er in principe vanuit gaan dat een groter raam over het algemeen eerder een vergunning nodig heeft dan een kleiner exemplaar. Wat dat betreft kunt u het best contact opnemen met de gemeente wanneer u een groot dakraam wilt gaan plaatsen. In dat geval is de kans groot dat u een bouwvergunning voor het dakraam nodig heeft, waardoor u eerst toestemming zal moeten krijgen voor de bouw.

Voor- of achterzijde van uw woning

Of u een bouwvergunning voor een dakraam nodig heeft hangt daarnaast ook af van de plaats waar u het dakraam wilt gaan plaatsen. Zo is het over het algemeen lastiger om aan de voorzijde van de woning wat toe te voegen, zoals een nieuw dakraam. Aan de achterzijde is dit over het algemeen gemakkelijker, aangezien dit niet aan de straatkant zit en minder mensen dit zullen zien of er last van kunnen hebben. Over het algemeen heeft u eerder een bouwvergunning voor een dakraam nodig wanneer u dit aan de voorkant van uw woning wilt gaan plaatsen.

Vergunning toekennen

De gemeente zal een bouwvergunning toekennen wanneer u met uw plannen aan een aantal verschillende regels voldoet. Uiteraard is de gemeente vrij om in te schatten of uw plannen in lijn zijn met de geldende regels, maar zal er over het algemeen weinig verschil zitten in de beoordeling van de verschillende gemeenten. Het is daarom dan ook zo dat aanvragers zich over het algemeen neerleggen bij het besluit van de gemeente, ook wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert. Het is dan zaak om de bouwplannen bijvoorbeeld aan te passen. Op die manier kan de gemeente later alsnog een bouwvergunning toekennen.

Algemene richtlijnen en regels

De gemeente kan de bouwvergunning toekennen wanneer er onder andere aan de algemene richtlijnen en regels voldaan wordt. Hierbij kunt u denken aan het bestemmingsplan dat er geld voor de plaats waar u graag wat neer wilt zetten. Daarnaast is het ook van belang dat uw idee in lijn is met het Bouwbesluit dat er geldt. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw plannen goed passen bij de algemene ideeën over de regio en de regels die er gelden. De gemeente zal de bouwvergunning toekennen wanneer u hieraan voldoet en er ook geen problemen ontstaan met de lokale bepalingen.

Lokale bepalingen

De gemeente zal de bouwvergunning toekennen wanneer u zowel aan de algemene regels als aan de lokale bepalingen voldoet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de lokale Bouwverordening. Daarnaast is het van belang dat uw ideeën passen bij de redelijke eisen van welstand. Op die manier zorgt de gemeente ervoor dat de uitstraling van de straat of zelfs van de wijk behouden zal blijven. De gemeente zal de bouwvergunning toekijken wanneer u aan al deze voorwaarden en richtlijnen voldoet, wat over het algemeen niet snel problemen op zal leveren.

Vergunning tuinhuisje

Er is in een aantal gevallen een bouwvergunning voor een tuinhuisje nodig. Net als bij de plaatsing van bijvoorbeeld een dakkapel dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen om onder deze verplichting uit te komen. Wanneer dit niet het geval is dient u een vergunning aan te vragen en zich daarvoor te richten tot de gemeente. Zij zullen uw aanvraag in behandeling nemen en andere belanghebbenden de mogelijkheid geven om bezwaar aan te tekenen. Wanneer u de procedure doorlopen heeft krijgt u een bouwvergunning voor een tuinhuisje en kan de bouw hiervan gaan beginnen.

Volledige bouwvergunning tuinhuisje

U heeft een volledige bouwvergunning voor een tuinhuisje nodig wanneer het huisje bijvoorbeeld niet gebouwd wordt bij een bestaande woning, of wanneer het huisje niet op de grond komt te staan. Daarnaast is dit nodig voor een tuinhuisje met meer dan een laag en een exemplaar dat zal worden gebruikt om een winkeltje in te gaan beginnen. Verder dient de afstand tot de openbare weg of openbaar groen tenminste 1 meter te zijn en moet ook de afstand tussen het ‘voorerf’ minimaal zo groot zijn. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet heeft u dus een volledige bouwvergunning voor een tuinhuisje nodig en kunt u zich daarvoor richten tot de gemeente.

Lichte bouwvergunning tuinhuisje

U kunt in een aantal gevallen ook volstaan met een lichte bouwvergunning voor een tuinhuisje. Dit is het geval wanneer het tuinhuisje groter dan 10 vierkante meter wordt, of wanneer de nok hoger dan 3 meter is. Verder heeft u een dergelijke vergunning nodig wanneer uw achtererf voor meer dan de helft volgebouwd wordt, of u meer dan 30 vierkante meter wilt bijbouwen. Tenslotte heeft u een lichte bouwvergunning voor het tuinhuisje nodig wanneer u deze bouwt bij een vakantiehuis of woonwagen en wanneer u deze bij een monument wilt gaan plaatsen.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over bouwvergunning

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!